Select Page

kvantna medicina

Pronađite ravnotežu energije za optimalno zdravlje i blagostanje

Dobrodošli u svet kvantne medicine! Ovde se spajaju nauka i tradicija kako bi unapredili vaše zdravlje. kvantna medicina istražuje kako energija utiče na telo, pružajući vam nove načine za očuvanje ravnoteže i blagostanja. Otkrijte jednostavne korake ka boljem zdravlju, kroz harmoniju uma, tela i energije.

Šta je kvantna medicina?

Kvantna medicina je grana medicine koja omogućava brzu, bezbolnu i neinvazivnu dijagnostiku celog organizma, bez izlaganja štetnom zračenju i pruža mogućnost lečenja bolesti u svim oblastima medicinske prakse. Svaka ćelija, kao elektromagnetna jedinica, emituje specifične elektromagnetne talase idealnih frekvencija kao rezultat biohemijskih procesa unutar nje. Nastanak bolesti povezan je sa promenom idealne frekvencije usled delovanja spoljnih i unutrašnjih faktora, što dovodi do modifikacije biohemijskih procesa u ćeliji. Bolest se ne razvija odmah; prolazi kroz četiri faze. Prve dve faze, informacionu i energetsku, mogu detektovati isključivo aparati kvantne medicine. Tek u trećoj fazi primetne su promene u laboratorijskim nalazima, dok je u četvrtoj fazi bolest već klinički evidentna i često zahteva doživotnu terapiju lekovima. Cilj kvantne medicine jeste sprečiti da početna disfunkcija iz prve dve faze pređe u bolest. Mesecima i godinama pre pojave psihosomatskih oboljenja, organizam već nosi informaciju o elektromagnetnim poremećajima ćelija, što omogućava predviđanje i prevenciju bolesti.

Kako izgleda kvantni pregled?

U našoj ordinaciji koristimo najsavremenije aparate poslednje generacije za kvantni pregled. Proces pregleda započinjemo uzimanjem anamneze, što podrazumeva detaljan razgovor s pacijentom o njegovim tegobama i prethodnoj medicinskoj istoriji. Nakon toga, lekar sprovodi objektivan deo pregleda, procenjujući organsko i psihičko stanje pacijenta (izmeri pritisak, posluša pluća i razgovara s pacijentom kako bi sagledao njegovo psihoemocionalno stanje).

Nakon termovizijskog snimanja, prelazimo na Biorezonantni skener u 3D tehnologiji, koji omogućava dijagnostiku oboljenja svih organa i sistema u različitim fazama bolesti, počevši od najranije faze. Lekar zatim analizira rezultate i detaljno objašnjava pacijentu stanje njegovog organizma, pružajući predlog za dalju terapiju.

Ovaj sistem zamenjuje više specijalističkih pregleda, raznih snimanja, testiranja i laboratorijskih analiza, bez izlaganja štetnom zračenju. Njegova vrednost leži u pružanju najboljeg izbora terapije za pacijenta, koji može pratiti celokupan pregled na ekranu, uključujući snimke termograma.

Biorezonantni skener, najmoćniji aparat u oblasti kvantne medicine, omogućava komforan, bezbolan i neinvazivan pregled bez zračenja, kontrasta ili potrebe za ulaskom u zatvoren prostor. Ova metoda je primenljiva za sve uzraste, uključujući decu i trudnice i registruje prisustvo bakterija, virusa i parazita.

Pregled traje oko sat vremena.

Šta dobijamo kvantnim pregledom?

Ovim pregledom dobijamo sveobuhvatan uvid u zdravstveno stanje pacijenta, identifikujući predispozicije za oboljenja ili dijagnostikujući već postojeća oboljenja, s ciljem pružanja najefikasnije terapije.

Kvantni pregled ima za cilj identifikaciju poremećaja u komunikaciji, odnosno prenosu informacija između ćelija na molekularnom nivou, u fazi kada još nije vidljiv aparatima klasične medicine. Ovakav problem može dugo persistirati, izazivajući nelagodnosti u organizmu ili određenim organima. Ako se ne reši, može evoluirati u bolest, koju lekar tek kasnije dijagnostikuje putem laboratorijskih testova, ultrazvuka, magnetne rezonance, EKG-a, rendgena, skenera itd.

Moguć je detaljan pregled svakog organa, žlezda sa unutrašnjim lučenjem, svih tkiva, uključujući i krv. Dobija se uvid u nedostatak određenih elemenata (kao što su vitamini, minerali, aminokiseline). Princip je jednostavan: odsustvo određenog minerala, na primer, utiče na specifično ponašanje pojedinih žlezda, što je vidljivo na ćelijskom nivou.

Kvantni pregled otkriva prisustvo bakterija, gljivica, parazita, virusa na sličan način, budući da patogeni organizmi emituju talase koji se mogu registrovati. Interesantno je što se tokom ovog pregleda može proceniti prisustvo pesticida i drugih toksina koji dospevaju u organizam iz zagađene spoljašnje sredine, ometajući trajno proces komunikacije između ćelija.

Pokrenite svoje putovanje ka zdravlju sada.