Select Page

Kvantna Medicina

 • To je grana medicine koja omogućava brzu, bezbolnu i neinvazivnu dijagnostiku celog organizma bez štetnog zračenja i lečenje bolesti u svim oblastima medicine.
 • Svaka ćelija, koja predstavlja elektromagnetnu jedinicu, kao rezultat biohemijskih procesa u njoj emituje specifične elektromagnetne talase idealne frekvence.
 • Do nastanka bolesti dolazi kada se ta idealna frekvenca promeni usled dejstva spoljnih i unutrašnjih faktora što menja i biohemijske procese u njoj.
 • Bolest ne nastaje odmah, ona ima 4 faze. Prve 2 faze, informacionu koja prelazi u drugu, energetsku, mogu otkriti samo aparati Kvantne medicine.
 • Tek u trećoj fazi vidimo promene u laboratorijskim nalazima a u četvrtoj fazi je bolest već klinički evidentna a ona često traži doživotnu terapiju lekovima.
 • Cilj kvantne medicine je da sprečimo da početna disfunkcija iz prve dve faze preraste u obolenje jer mesecima i godinama pre pojave psihosomatskih bolesti već postoji informacija u organizmu u obliku elektromagnetnih poremećaja ćelija, pa bolesti možemo predvideti i sprečiti.
 • Za kvantni pregled u našoj ordinaciji koristimo najsavremenije aparate poslednje generacije.
 • Pregled započinje uzimanjem anamneze što obuhvata razgovor sa pacijentom, uvid u njegove tegobe kao i u dosadašnju istoriju bolesti.
 • Zatim sledi objektivni deo pregleda gde lekar,pregleda pacijenta i procenjuje njegovo organsko i psihičko stanje (izmeri pritisak, posluša pluća i razgovara sa pacijentom da bi sagledao njegovo psihoemocionalno stanje).
 • Posle snimanja na Termovizijskom skeneru, prelazi se na sledeću etapu snimanja putem Biorezonantnog skenera kojim se u 3D tehnologiji dijagnostikuju oboljenja svih organa i sistema u svim etapama bolesti počevši od najranije faze.
 • Posle snimanja doktor očitava sve rezultate a zatim pacijentu detaljno objašnjava celokupno stanje njegovog organizma i daje predlog za dalju terapiju.
 • Zamenjuje više specijalističkih pregleda, raznih snimanja, testiranja, laboratorijskih analiza, a pri tome nema štetnog zračenja.
 • Vrednost ovog jedinstvenog sistema je u tome što pruža izbor najbolje terapije za pacijenta.
 • Pacijent na ekranu prati celokupan pregled lekara, svakog organa u telu, vidi svoje snimke – termograme.
 • Najmoćniji aparat iz oblasti kvantne medicine je BIOREZONANTNI SKENER!
 • Metoda je komforna, bezbolna, bez štetnog zračenja, ubrizgavanja kontrasta i ulaska u zatvoreni prostor i ne zahteva posebnu pripremu.
 • Primenljiva je za sve uzraste, decu i trudnice.
 • Registruje prisustvo bakterija, virusa i parazita.
 • Ovim pregledom stiče se uvid u kompletno zdravstveno stanje pacijenta, utvrđuje predispozicija za nastanak oboljenja ili dijagnostikuje već nastalo oboljenje i predlaže najbolja moguća terapija.
 • Pregled traje oko sat vremena.

Bolja briga o Vašem zdravlju je naša misija

Ponedeljak - Petak od 10 - 18. Zakazujemo termine za isti dan.

+381 11 455 45 29

+381 63 219 891

info@imunomedic.com

Krunska 7/1, 11000 Beograd